Разлики между конвенционалната мълниезащита и мълниеприемник с изпреварващо действие

Мъниезащитата бива два типа активна(с изпреварващо действие) и пасивна (конвенционална).

В много случаи се използва и двата типа защита комбинирано, за да се постигне по-надеждна защита от мълнии. Когато решавате какъв тип мълниезащита е добре да се консултирате със специалисти в областта, които ще ви дадат правилни насоки. Диком ЕООД е най- добре представената фирма у нас, която предлага както изграждането на конвенционални защити, така и на активна защита като разчита на висококачествени френски мълниепримници с изпреварващо действие mylniezashtita.eu . Фирмата има дългогодишен опит зад гърба си в сферата на мълниезащитата и извършва инженерингови проучвания за всеки един проект.
Разлики между конвенционална мълниезащита и мълниеприемник с изпреварващо действие
На сайта им – mylniezashtita.eu можете да разгледате подробни описания на различните услуги и продукти, които предлагат като се запознаете с основните преимущества и недостатъци на двата типа защита. Най-общо казано предпочитаната мълниезащита за високи сгради със сложна архитектура и геометрия са активните мълниезащитни системи и мълниеприемници с изпреварващо действие. Основните преимущества на мълниеприемниците с изпреварващо действие са:

Защитават сградата и района около нея до 5-6 пъти по-надеждно от конвенционалната мълниезащита;

За изграждането на активна мълниезащита се използват по-малко материали, отколкото при конвенционалната. Съвременните сгради са със сложна геометрия и по-лесно се изчисляват активната мълниезащита пред конвенционалната;

Времето за изграждане на активна мълниезащита е много по-кратко, отколкото при конвенционалната, което един от основните параметри,които имат водещо значение при избора на мълниезащита;

Не е за пренебрегване и външния вид на сградата. Конвенционалната мълниезащита предполага известни трудности при почистване на покрива през зимата за разлика от мълниеприемник с изпреварващо действие.

Независимо за кой тип мълниезащита и изграждането й от основно значение да се ползвате от услугите на добрите специалисти като Диком.